Giới thiệu

1. Giới thiệu tổng quát

Phường 1 nằm tại trung tâm Thành phố Vĩnh Long, cách thành phố Hồ Chí Minh 130km về hướng Đông Bắc, và cách thành phố Cần Thơ 30km về hướng Nam. Được xác định giáp giới như sau: phía Bắc giáp sông Long Hồ và Phường 5; phía Nam giáp sông Kinh Cụt và Phường 3; phía Đông giáp sông Cầu Lầu và Phường 4; phía Tây giáp sông Cầu Lộ và Phường 2. Diện tích tự nhiên là 93,77ha, đơn vị hành chính gồm 5 khóm; dân số 9.443 người (nguồn niên giám thống kê TPVL 2019).

Phường 1 là đô thị trung tâm hành chính, văn hoá của Thành phố Vĩnh Long, khu đô thị Phường 1 được tổ chức hình thành là một trung tâm thương mại - dịch vụ - du lịch khu vực theo mô hình phát triển hiện đại nhằm phát huy lợi thế về vị trí, dân cư, tài nguyên của một thành phố Vĩnh Long trong tương lai. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên; an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác quản lý nhà nước luôn được đổi mới và cải cách có hiệu quả; các dịch vụ y tế, giáo dục, an sinh xã hội thường xuyên được quan tâm đầu tư và phát triển.

2. Cơ cấu tổ chức

3. Danh bạ cán bộ, công chức

Họ và tên Chức vụ Điện thoại Địa chỉ mail
Lê Hoài Vương Chủ tịch UBND 0948485131 lhvuong.tpvl@vinhlong.gov.vn

Nguyễn Huỳnh Mai

Huỳnh Thị Thu Thủy

Phó Chủ tịch UBND

Phó Chủ tịch UBND

0939712334

0983846877

nhmai.tpvl@vinhlong.gov.vn

httthuy.tpvl@vinhlong.gov

Nguyễn Hiển Vinh Công chức VP-TK 0918332079 nhvinhkt.tpvl@vinhlong.gov.vn
Võ Thị Thu Anh Công chức VP-TK 0919282954 vttanh.tpvl@vinhlong.gov.vn
Phạm Yến Lan Công chức VP-TK 0979151760 pylan.tpvl@vinhlong.gov.vn
Lê Thị Hà Công chức Tư pháp - Hộ tịch 0369331316 ltha.tpvl@vinhlong.gov.vn
Dương Thị Ngọc Tuyền Công chức VHXH (LĐ-TBXH) 0945672464 dtntuyen.tpvl@vinhlong.gov.vn
Trần Quang Tám Công chức VHXH 0919383098 tqtam.tpvl@vinhlong.gov.vn
Nguyễn Thị Thu Ngân Công chức Tài chính 0974375313 nttngan.tpvl@vinhlong.gov.vn
Lương Cao Hữu Lộc Chỉ huy trưởng BCH Quân sự 0919253797 banchihuyquansup1@gmail.com

 

 

ipv6 ready